Giới thiệu về trung tâm ADC

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) được thành lập từ ngày 14 tháng 01 năm 1991 theo quyết định số 124/TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 01 năm 1991 và giấy phép ...

Đăng lúc: 2016-04-28 15:07:40 | Lượt xem: 3627 | Chuyên mục: Giới thiệu


Nhà tài trợ và Đối tác