Tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu của người dân tộc ...

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu. Người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá mức ...

Đăng lúc: 2016-05-21 15:33:28 | Lượt xem: 2473 | Chuyên mục: Báo cáo

Da dạng sinh học; Biến đổi khí hậu và Bảo tồn đa dạng sinh học ...

Hệ sinh thái là một trong những đối tượng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Với các nguyên nhân từ mực nước biển dâng, lượng mưa thay đổi và nhiệt độ tăng (những biểu hiện của biến đổi ...

Đăng lúc: 2016-05-21 15:30:14 | Lượt xem: 2563 | Chuyên mục: Báo cáo


Nhà tài trợ và Đối tác