Phân tích chuỗi giá trị chuối tây tại Bắc Kạn

Nghiên cứu này được nhóm nghiên cứu của Trung tâm ADC thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của IRC Consulting và hỗ trợ tài chính của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cảm ơn các ông/bà đại diện ...

Đăng lúc: 2016-06-13 16:08:33 | Lượt xem: 2674 | Chuyên mục: Tư liệu dự án

Đăng lúc: 2016-05-21 15:12:14 | Lượt xem: 2552 | Chuyên mục: Tư liệu dự án

Đăng lúc: 2016-05-21 10:07:12 | Lượt xem: 2671 | Chuyên mục: Tư liệu dự án


Nhà tài trợ và Đối tác