Đăng lúc: 2017-08-31 19:49:31 | Lượt xem: 4029 | Chuyên mục: Sự kiện

ADC cùng với hơn 50 tổ chức INGO, VNGO tham gia góp ý cho dự ...

Trong ngày 14/12/2016, đại diện của Trung tâm ADC tham gia cùng với đại diện của hơn 50 tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế đang có hoạt động tại Việt Nam góp ý cho ...

Đăng lúc: 2016-12-15 21:36:54 | Lượt xem: 4112 | Chuyên mục: Sự kiện

Trung tâm ADC phối hợp với iSEE và EMWG tổ chức thành công Diễn ...

Ngày14/12/2016, tại Hà Nội, Trung tâm ADC đã phối hợp với Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường (iSEE) cùng Nhóm công tác về dân tộc thiểu số (EMWG) tổ chức thành công diễn đàn học hỏi với chủ đề: “Phụ nữ ...

Đăng lúc: 2016-12-15 19:17:36 | Lượt xem: 4165 | Chuyên mục: Sự kiện

Trung tâm ADC phối hợp với mạng lưới EMWG tổ chức Diễn đàn học hỏi ...

Trong ngày 14/12/2016, Trung tâm ADC sẽ phối hợp với Nhóm công tác về dân tộc thiểu số (EMWG) tổ chức diễn đàn học hỏi với chủ đề: “Phụ nữ dân tộc thiểu số: Chủ động hay cam chịu?”.

Đăng lúc: 2016-12-09 10:02:58 | Lượt xem: 4196 | Chuyên mục: Sự kiện

Cô Trần Thị Kim Phượng đại diện phụ nữ cơ sở tỉnh Bắc Kạn tham ...

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, UN Women sẽ tổ chức buổi Thảo luận bàn tròn về Bình đẳng giới và Công lý Khí hậu tại Hà Nội để thảo luận về kinh nghiệm của các tổ chức và các bên liên quan hoạt ...

Đăng lúc: 2016-09-05 07:44:50 | Lượt xem: 3317 | Chuyên mục: Sự kiện

Hội thảo lập kế hoạch dự án “Nâng cao vị thế kinh tế của phụ ...

Ngày 9/8/2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi (ADC) tổ chức Hội thảo lập kế hoạch hoạt động dự án “Nâng cao vị ...

Đăng lúc: 2016-08-11 23:17:49 | Lượt xem: 2912 | Chuyên mục: Sự kiện

Đăng lúc: 2016-05-20 13:57:00 | Lượt xem: 2904 | Chuyên mục: Sự kiện


Nhà tài trợ và Đối tác