network

Đăng lúc: 2023-02-01 10:00:00 | Lượt xem: 296 | Chuyên mục: Mạng lưới

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp có các trạm nghiên cứu thực nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở nhân giống tiên tiến, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị về nhân giống, kiểm nghiệm giống, bảo quản giống, công ...

Đăng lúc: 2017-08-23 12:18:01 | Lượt xem: 2299 | Chuyên mục: Mạng lưới

Viện khoa học sự sống

Viện Khoa học Sự sống (INSTITUTE OF LIFE SCIENCES – THAI NGUYEN UNIVERSITY) là đơn vị nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 852/QĐ- TCCB do Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký ngày 30 tháng 9 năm ...

Đăng lúc: 2017-08-23 12:12:12 | Lượt xem: 2349 | Chuyên mục: Mạng lưới

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm được thành lập theo quyết định số 405/QĐ – ĐHTN ngày 06 tháng 05 năm 2010

Đăng lúc: 2017-08-23 12:05:00 | Lượt xem: 2307 | Chuyên mục: Mạng lưới

Nhóm công tác về Dân tộc Thiểu số (EMWG)

Nhóm công tác về Dân tộc Thiểu số (EMWG) được thành lập dựa trên sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường những nỗ lực của chính quyền trong việc cải thiện cuộc sống của cộng đồng người dân tộc thiểu ...

Đăng lúc: 2017-04-12 08:57:08 | Lượt xem: 2483 | Chuyên mục: Mạng lưới

Nhóm làm việc Phi chính phủ về Biến đổi Khí hậu (CCWG)

Nhóm làm việc Phi chính phủ về biến đổi khí hậu (CCWG) được thành lập vào tháng 2/2008, là một diễn đàn cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Phi chính phủ quốc tế tham gia tích cực các cuộc thảo luận ...

Đăng lúc: 2016-08-23 10:31:43 | Lượt xem: 2745 | Chuyên mục: Mạng lưới

VNGO & FLEGT

FLEGT là từ viết tắt của Forest Law, Enforcement, Governance and Trade - Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản. FLEGT là một sáng kiến do Liên Minh Châu Âu (EU) khởi xướng năm 2003, và Ủy ban Châu Âu ...

Đăng lúc: 2016-08-23 09:13:29 | Lượt xem: 2482 | Chuyên mục: Mạng lưới


Nhà tài trợ và Đối tác