Đăng lúc: 2017-12-05 10:26:32 | Lượt xem: 15 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng thu thập dữ liệu cho ...

Từ ngày 8 – 12/ 11/ 2017, trong khuôn khổ của Dự án "Nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu (CJ FPAR)" do APWLD tài trợ, ADC đã tổ chức khóa tập huấn về “biến ...

Đăng lúc: 2017-12-02 17:38:16 | Lượt xem: 21 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Trưng bày và quảng bá sản phẩm chuối tây trong sự kiện "Qua miền ...

Từ 16-20/11/2017, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản và du lịch trong sự kiện "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ IX. Đây là cơ hội để quảng bá các sản phẩm ...

Đăng lúc: 2017-11-23 16:34:55 | Lượt xem: 40 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Tập huấn cho tập huấn viên: “Phân tích Quan hệ xã hội và hành động" ...

Từ ngày 31/10/2017 đến ngày 3/11/2017, ADC phối hợp với tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn kéo dài 4 ngày dành cho tập huấn viên ( TOT) sử dụng Phương pháp tiếp cận đã được kiểm chứng "Phân ...

Đăng lúc: 2017-11-07 18:18:03 | Lượt xem: 50 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2017-10-20 16:48:28 | Lượt xem: 72 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Chuyến thăm quan mô hình “Học tập và chia sẻ kinh nghiệm”

ADC tổ chức chuyến thăm quan mô hình tai Bắc Kạn. Đây là hoạt động thuộc dự án “Thúc đẩy các thực hành canh tác hữu cơ bền vững với biến đổi khí hậu dựa trên kiến thức bản địa ở khu vực miền núi ...

Đăng lúc: 2017-10-17 09:48:25 | Lượt xem: 71 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Hội Thảo tập Huấn về nhận rộng mô hình canh tác sinh kế nông nghiệp ...

Trong tháng 10/2017, ADC đã tổ chức Hội Thảo tập huấn về nhận rộng mô hình canh tác sinh kế nông nghiệp sinh thái dựa vào kiến thức bản địa tại Thái Nguyên. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy các ...

Đăng lúc: 2017-10-13 09:28:49 | Lượt xem: 101 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật


Nhà tài trợ và Đối tác