Tập huấn kỹ thuật chăm sóc chuối và ủ phân vi sinh

Ngày 18/1/2019, ADC đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc chuối và ủ phân vi sinh cho các hộ dân hai xã Thanh Vận và Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đăng lúc: 2019-01-28 10:46:42 | Lượt xem: 142 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2018-10-20 11:56:10 | Lượt xem: 237 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2018-08-27 17:29:01 | Lượt xem: 271 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2018-08-27 17:20:08 | Lượt xem: 282 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2018-06-12 08:53:56 | Lượt xem: 361 | Chuyên mục: Dự án APN

Nghiên cứu thực địa về kiến thức bản địa tại xã Thanh Vận, Mai Lạp, ...

Nghiên cứu thực địa về kiến thức bản địa tại xã Thanh Vận, Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đăng lúc: 2018-01-22 15:18:51 | Lượt xem: 528 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2017-11-23 16:53:00 | Lượt xem: 690 | Chuyên mục: Dự án APN


Nhà tài trợ và Đối tác