Đăng lúc: 2017-11-23 16:53:00 | Lượt xem: 37 | Chuyên mục: Dự án APN

Hội thảo tập huấn “Nghiên cứu và sử dụng Kiến thức bản địa trong thích ...

Địa điểm: Khách sạn Kim Thái, TP Thái Nguyên Thời gian: 12-13/10/2017

Đăng lúc: 2017-10-15 11:09:07 | Lượt xem: 32 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2017-09-13 14:29:38 | Lượt xem: 66 | Chuyên mục: Dự án APN


Nhà tài trợ và Đối tác