Đăng lúc: 2023-01-09 09:45:00 | Lượt xem: 380 | Chuyên mục: Dự án APN

Hội thảo về Kiến thức bản địa và Nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh ...

Hội thảo về Kiến thức bản địa và Nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại thành phố Thái Nguyên, Việt Nam.

Đăng lúc: 2019-07-24 15:22:01 | Lượt xem: 1848 | Chuyên mục: Dự án APN

Hội thảo tập huấn về Hướng dẫn sử dụng Kiến thức bản địa trong các ...

Ngày 12-13/2019, ADC đã tổ chức hội thảo tập huấn về Hướng dẫn sử dụng Kiến thức bản địa trong các thực hành nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Thái Nguyên.

Đăng lúc: 2019-07-24 15:09:17 | Lượt xem: 1686 | Chuyên mục: Dự án APN

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc chuối và ủ phân vi sinh

Ngày 18/1/2019, ADC đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc chuối và ủ phân vi sinh cho các hộ dân hai xã Thanh Vận và Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đăng lúc: 2019-01-28 10:46:42 | Lượt xem: 1879 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2018-10-20 11:56:10 | Lượt xem: 2036 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2018-08-27 17:29:01 | Lượt xem: 2019 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2018-08-27 17:20:08 | Lượt xem: 2009 | Chuyên mục: Dự án APN


Nhà tài trợ và Đối tác