Quyết định 49/2016/QĐ-TTg Quy chế quản lý rừng sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ...

Ngày 01/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất. Theo đó: - Rừng sản xuất được phát triển và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ...

Đăng lúc: 2016-11-10 11:04:31 | Lượt xem: 2335 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy

Quyết định 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng do ...

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng. Theo đó, cho phép chủ rừng được thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách với yêu cầu về tiêu chuẩn dành cho ...

Đăng lúc: 2016-11-10 10:53:00 | Lượt xem: 2290 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy


Nhà tài trợ và Đối tác