Nghiên cứu thực địa về kiến thức bản địa tại xã Thanh Vận, Mai Lạp, ...

Nghiên cứu thực địa về kiến thức bản địa tại xã Thanh Vận, Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Đăng lúc: 2018-01-22 15:18:51 | Lượt xem: 1296 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2017-11-23 16:53:00 | Lượt xem: 1485 | Chuyên mục: Dự án APN

Hội thảo tập huấn “Nghiên cứu và sử dụng Kiến thức bản địa trong thích ...

Địa điểm: Khách sạn Kim Thái, TP Thái Nguyên Thời gian: 12-13/10/2017

Đăng lúc: 2017-10-15 11:09:07 | Lượt xem: 1418 | Chuyên mục: Dự án APN

Đăng lúc: 2017-09-13 14:29:38 | Lượt xem: 1495 | Chuyên mục: Dự án APN


Nhà tài trợ và Đối tác