Bảo tồn quản lý tài nguyên thiên nhiên

Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam hiện nay đang bị thu hẹp cả về số lượng và chất ...

Đăng lúc: 2016-05-20 12:55:52 | Lượt xem: 1804 | Chuyên mục: Bảo tồn quản lý tài nguyên thiên nhiên


Nhà tài trợ và Đối tác