Đăng lúc: 2018-07-25 09:20:53 | Lượt xem: 107 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Chuyến thăm của Bà Helen Pankhurst - nhà hoạt động xã hội vì bình đẳng ...

Ngày 18/06/2018, Bà Helen Pankhurst - nhà hoạt động xã hội vì bình đẳng giới và bà Reachbha FitzGerald - Phó ban Phát triển của Đại Sứ quán Ireland đã có chuyến thăm tới nhóm VSLA và các hộ trồng chuối - do ADC, CARE ...

Đăng lúc: 2018-06-19 09:40:46 | Lượt xem: 187 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Củng cố kỹ thuật canh tác và hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất ...

Đầu tháng 6 vừa qua, ADC đã tổ chức khóa tập huấn về kỹ thuật canh tác chuối cho các hộ trồng tại hai xã Thanh Vận và Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu củng cố kỹ thuật canh tác ...

Đăng lúc: 2018-06-06 08:48:13 | Lượt xem: 181 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nhóm LARC

Trong khuôn khổ dự án I2I, với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số, ADC đã hỗ trợ thành lập các nhóm LARC tại hai xã Thanh Vận và Mai Lạp thuộc huyện Chợ Mới, ...

Đăng lúc: 2018-05-22 09:28:23 | Lượt xem: 165 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Khóa tập huấn khu vực lần thứ 3 về nghiên cứu hành động có sự ...

Vào đầu tháng 5, 2018, ADC đã tham gia khóa tập huấn khu vực lần thứ 3 về nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu do APWLD tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan.

Đăng lúc: 2018-05-17 11:19:34 | Lượt xem: 172 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Hội thảo Tập huấn Truyền thông tại Cộng đồng

Từ 24-27/04/2018, Hội thảo tập huấn Truyền thông tại cộng đồng trong khuôn khổ dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số được tổ chức tại Hà Nội.

Đăng lúc: 2018-04-27 13:33:17 | Lượt xem: 201 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2018-04-23 08:58:37 | Lượt xem: 209 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật


Nhà tài trợ và Đối tác