Đăng lúc: 2016-05-13 14:33:47 | Lượt xem: 313 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-13 10:20:38 | Lượt xem: 309 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-13 10:14:22 | Lượt xem: 316 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-13 10:01:54 | Lượt xem: 309 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-12 16:44:31 | Lượt xem: 260 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Câu chuyện về sự thay đổi

Sự vươn lên thoát nghèo là câu chuyện của những người dân cần cù, chịu khó, đầy ý chí nghị lực vùng địa bàn dự án ở hai xã Thanh Vận và Mai Lạp, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn. Nhờ có sự hỗ trợ ...

Đăng lúc: 2016-05-12 15:14:04 | Lượt xem: 295 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Trung tâm ADC chia sẻ về chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội thảo “Tư vấn chính sách về khả năng ứng phó biến đổi khí hậu cho các cán bộ cấp tỉnh” (Consultation work on policy for climate change resilience for senior provincial officials)

Đăng lúc: 2016-05-01 13:38:57 | Lượt xem: 326 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật


Nhà tài trợ và Đối tác