Đăng lúc: 2016-05-13 14:43:20 | Lượt xem: 260 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-13 14:33:47 | Lượt xem: 271 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-13 10:20:38 | Lượt xem: 276 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-13 10:14:22 | Lượt xem: 281 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-13 10:01:54 | Lượt xem: 275 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Đăng lúc: 2016-05-12 16:44:31 | Lượt xem: 226 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật

Câu chuyện về sự thay đổi

Sự vươn lên thoát nghèo là câu chuyện của những người dân cần cù, chịu khó, đầy ý chí nghị lực vùng địa bàn dự án ở hai xã Thanh Vận và Mai Lạp, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn. Nhờ có sự hỗ trợ ...

Đăng lúc: 2016-05-12 15:14:04 | Lượt xem: 269 | Chuyên mục: Tin tức nổi bật


Nhà tài trợ và Đối tác