Giới thiệu về trung tâm ADC


Đăng lúc: 15:04:40 28/04/2016 - Đã Đọc: 5558

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) được thành lập từ ngày 14 tháng 01 năm 1991 theo quyết định số 124/TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 01 năm 1991 và giấy phép hoạt động số 046 cấp ngày 25 tháng 03 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường.  Trung tâm là một tổ chức phi lợi nhuận (Tổ chức phi chính phủ Việt Nam - VNGO), hoạt động theo cơ chế độc lập, có trụ sở, tài khoản và con dấu riêng.

 • Tên đầy đủ: Trung tâm Nghiên cứu  Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi
 • Tên giao dịch quốc tế: Agriculture & Forestry Research and Development Center for Mountainous Region
 • Tên viết tắt: ADC
 • Trụ sở văn phòng: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại:    0280 3 851 822
 • Fax:              0280 3 851 822
 • Email:           adcthainguyen@gmail.com

Cơ cấu tổ chức của trung tâm

        

      Ban lãnh đạo Trung tâm

 • TS. Hà Thị Hòa, Giám đốc  
 • PGS.TS Hồ Ngọc Sơn, Phó giám đốc

       Ban cố vấn

 • PGS.TS. Trần Văn Điền (chuyên gia phát triển chiến lược tổ chức và mạng lưới)
 • PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng (chuyên gia phát triển)
 • TS. Kiều Thị Thu Hương (chuyên gia phát triển mạng lưới, chương trình nghiên cứu và dự án

       Phòng chương trình của Trung tâm: được chia thành 04 bộ phận

 • Phát triển Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản
 • Quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, đa dạng sinh học)
 • Kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và vận động chính sách
 • Biến đổi khí hậu

      Ban Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm điều phối và quản lý các chương trình hợp tác quốc gia và quốc tế. Ban Cố vấn chịu trách nhiệm tư vấn về chuyên môn sâu các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, đặc biệt các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân tộc thiểu số.

 Chức năng

 • Nghiên cứu (triển khai các nghiên cứu thuộc các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội….)
 • Đánh giá (tác động môi trường, tác động của các chương trình/dự án, chương trình giảm nghèo….)
 • Chuyển giao khoa học cộng nghệ mới để phát triển gia tăng các giá trị cho người dân
 • Phản biện chính sách, vận động chính sách
 • Quy hoạch phát triển
 • Đào tạo, tập huấn 

Nhiệm vụ

 • Triển khai các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, biến đổi khí hậu và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và sinh kế bền vững.
 • Thực hiện đánh giá tác động về kinh tế xã hội, môi trường của các chương trình/dự án
 • Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội cho địa bàn miền núi phía Bắc của Việt Nam.
 • Phối hợp với các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ xây dựng, triển khai các dự án nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực, tiếng nói và sự tham gia của người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc trong các quyết định liên quan đến người dân tộc thiểu số.
 • Thực hiện các nghiên cứu quy hoạch rừng, đất rừng.
 • Đào tạo, tập huấn cho nông dân về các lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, tài liệu hóa trực quan các mô hình phục vụ cho đào tạo, tập huấn . 

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác