Phiên họp APN - Diễn đàn Thích ứng Biến đổi Khí hậu Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6


Đăng lúc: 11:10:10 20/10/2018 - Đã Đọc: 1121

Ngày 17/10/2018, đại diện Trung tâm ADC, PGĐ, TS. Hồ Ngọc Sơn đã tham dự Phiên họp APN - Diễn đàn Thích ứng Biến đổi Khí hậu Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 tại Manila, Philippines.

Cùng với các diễn giả khác, TS. Hồ Ngọc Sơn đã trình bày công việc và kinh nghiệm liên quan đến khả năng phục hồi cộng đồng và và tích hợp kiến thức bản địa vào các quy trình lập kế hoạch chính sách ở Việt Nam.

Qua các phiên họp và thảo luận, nhiều quan điểm đã được đưa ra, trong đó cần chú trọng tới vấn đề nhạy cảm giới trong qua trình phục hồi và thích ứng biến đổi khí hậu và việc tích hợp kiến thức cộng đồng địa phương vào chính sách cần sự hỗ trợ của các nhà hoạch định chính sách,.v.v.

Pic credit: APN

Thông chi tiết vui lòng xem tại website: http://www.apn-gcr.org/2018/10/17/apn-session-at-the-6th-asia-pacific-climate-change-adaptation-forum/?fbclid=IwAR1rVEehNyd1ZMI_p2pWioJS6DWAlArSz4Xa3_gyWUkwJFnbQsH1F-Zkj8o

Nhà tài trợ và Đối tác