Tập huấn về Quản lý dịch bệnh tổng hợp cho gà


Đăng lúc: 17:08:01 27/08/2018 - Đã Đọc: 1147

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2018, ADC đã tiến hành một khóa đào tạo về Quản lý bệnh tích hợp cho gà để cung cấp cho người dân địa phương các phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh liên quan đến gà.

Với sự tham gia của 30 người dân địa phương tại xã Mai Lập, một loạt các phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh đã được cung cấp. Điều này sẽ giúp mọi người xác định các triệu chứng của bệnh, do đó, áp dụng phương pháp điều trị thích hợp, để đảm bảo sức khỏe của đàn gà của họ.

Nhà tài trợ và Đối tác