Cuộc họp đánh giá giữa kỳ dự án


Đăng lúc: 17:08:08 27/08/2018 - Đã Đọc: 1154

Ngày 12/8/2018, ADC đã tổ chức một cuộc họp địa phương với người dân địa phương để rà soát các hoạt động của dự án từ tháng 8 năm 2017 đến nay.

Để có một báo cáo hoàn chỉnh đánh giá hiệu quả và tiến độ của dự án, các cuộc phỏng vấn ngắn với các hộ gia đình tham gia vào các mô hình thí điểm đã được thực hiện. Qua đó, chúng tôi đã nhận được những đề xuất quan trọng mà chúng ta nên xem xét cho các hoạt động tiếp theo của dự án.


Cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương trong một năm thực hiện dự án.

Nhà tài trợ và Đối tác