Nghiên cứu thực địa về kiến thức bản địa tại xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn


Đăng lúc: 16:11:00 23/11/2017 - Đã Đọc: 417

Ngày 17/11-21/11/2017, ADC đã tiến hành điều tra nghiên cứu về kiến thức bản địa tại khu vực xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. ADC đã tập trung nghiên cứu với 3 nhóm dân tộc chính là Tày, Mông và Dao với mong muốn tìm kiếm những tri thức bản địa của người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi đã và đang sử dụng để thích nghi với sự biến đổi của thời tiết, khí hậu ngày một trở nên khắc nghiệt.

Hoạt động này là một phần của dự án “Sử dụng kiến thức bản địa để tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu ở miền núi Việt Nam” do Mạng lưới Nghiên cứu Thay đổi Toàn cầu Khu vực Châu Á –Thái Bình Dương (APN) tài trợ.

Nhà tài trợ và Đối tác