THÔNG BÁO VỀ GÓI TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU NHỎ


Đăng lúc: 14:09:38 13/09/2017 - Đã Đọc: 422

Gói tài trợ nghiên cứu nhỏ về Biến đổi khí hậu và Kiến thức Bản địa

Là một phần của dự án Sử dụng kiến thức bản địa để tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu ở miền núi Việt Nam do APN tài trợ, chúng tôi đang tìm kiếm những đề xuất nghiên cứu tập trung vào mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và kiến ​​thức bản địa. Biến đổi khí hậu là một vấn đề khẩn cấp với những ảnh hưởng nặng nề. Những kiến ​​thức bản địa liên quan đến biến đổi khí hậu của người dân ngày nay đang dần biến mất và bị lãng quên. Mặc dù nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và sự mất mát của tri thức bản địa đã tăng lên, song vẫn cần phải làm nhiều hơn để làm nổi bật tri thức bản địa như là một nguồn tài nguyên có giá trị để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu tốt có thể sử dụng như một bằng chứng cho vấn đề này trong các cuộc đối thoại công khai như một quyết định quan trọng đưa ra bởi các nhà hoạch định chính sách, chính phủ và cộng đồng về cách làm thế nào để bảo vệ và giảm nhẹ biến đổi khí hậu và những tác động của nó cũng như giữ được kiến ​​thức bản địa có giá trị đang phai mờ và có nguy cơ bị mất.

Với mục đích đó, chúng tôi đang tìm kiếm các dự án nghiên cứu chia sẻ thông tin hoặc cung cấp một viễn cảnh mới về biến đổi khí hậu và kiến ​​thức bản địa.

Thông tin tài trợ

Chúng tôi sẽ trao 2 khoản tài trợ nhỏ là 2000USD. Các dự án sẽ được ADC xem xét và lựa chọn với sự hỗ trợ đầu vào và tư vấn của một hội đồng tư vấn.

Tất cả các hồ sơ phải theo mẫu đề xuất và gửi tới địa chỉ email của chúng tôi trước 15/11/2017

Các quyết định tài trợ sẽ được đưa ra vào đầu tháng 12 năm 2017 tới các ứng viên.

Thông báo về gói tài trợ bởi ADC

15/09/2017

Hạn nộp đề xuất

15/11 2017

Thông báo đề xuất thành công

Đầu tháng 12/2017

 

Quy trình nộp

Tất cả các hồ sơ sẽ được nộp cho ADC theo các yêu cầu sau:

  • Mẫu đề xuất nghiên cứu (theo mẫu đính kèm)
  • Mẫu ngân sách bằng Excel

Đơn phải được nộp trực tuyến qua email: adc@adc.org.vn

Điều kiện tham gia

Người đề xuất là các cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các tổ chức Xã hội Dân sự ở miền Bắc và các thành viên của NorthNet sẽ được ưu tiên hơn.

Thời gian của dự án nghiên cứu

Khoản tài trợ nên được sử dụng trong khoảng thời gian ghi trong dự án hoặc tối đa là trong vòng 06 tháng kể từ ngày nhận được tài trợ.

Mọi câu hỏi từ người nộp đơn xin gửi tới địa chỉ: adc@adc.org.vn

Gói tài trợ nghiên cứu nhỏ về Biến đổi khí hậu và Kiến thức Bản địa

Là một phần của dự án Sử dụng kiến thức bản địa để tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu ở miền núi Việt Nam do APN tài trợ, chúng tôi đang tìm kiếm những đề xuất nghiên cứu tập trung vào mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và kiến ​​thức bản địa. Biến đổi khí hậu là một vấn đề khẩn cấp với những ảnh hưởng nặng nề. Những kiến ​​thức bản địa liên quan đến biến đổi khí hậu của người dân ngày nay đang dần biến mất và bị lãng quên. Mặc dù nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và sự mất mát của tri thức bản địa đã tăng lên, song vẫn cần phải làm nhiều hơn để làm nổi bật tri thức bản địa như là một nguồn tài nguyên có giá trị để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu tốt có thể sử dụng như một bằng chứng cho vấn đề này trong các cuộc đối thoại công khai như một quyết định quan trọng đưa ra bởi các nhà hoạch định chính sách, chính phủ và cộng đồng về cách làm thế nào để bảo vệ và giảm nhẹ biến đổi khí hậu và những tác động của nó cũng như giữ được kiến ​​thức bản địa có giá trị đang phai mờ và có nguy cơ bị mất.

Với mục đích đó, chúng tôi đang tìm kiếm các dự án nghiên cứu chia sẻ thông tin hoặc cung cấp một viễn cảnh mới về biến đổi khí hậu và kiến ​​thức bản địa.

Thông tin tài trợ

Chúng tôi sẽ trao 2 khoản tài trợ nhỏ là 2000USD. Các dự án sẽ được ADC xem xét và lựa chọn với sự hỗ trợ đầu vào và tư vấn của một hội đồng tư vấn.

Tất cả các hồ sơ phải theo mẫu đề xuất và gửi tới địa chỉ email của chúng tôi trước 15/11/2017

Các quyết định tài trợ sẽ được đưa ra vào đầu tháng 12 năm 2017 tới các ứng viên.

Thông báo về gói tài trợ bởi ADC

15/09/2017

Hạn nộp đề xuất

15/11 2017

Thông báo đề xuất thành công

Đầu tháng 12/2017

 

Quy trình nộp

Tất cả các hồ sơ sẽ được nộp cho ADC theo các yêu cầu sau:

Đơn phải được nộp trực tuyến qua email: adc@adc.org.vn

Điều kiện tham gia

Người đề xuất là các cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các tổ chức Xã hội Dân sự ở miền Bắc và các thành viên của NorthNet.

Thời gian của dự án nghiên cứu

Khoản tài trợ nên được sử dụng trong khoảng thời gian ghi trong dự án hoặc tối đa là trong vòng 06 tháng kể từ ngày nhận được tài trợ.

Mọi câu hỏi từ người nộp đơn xin gửi tới địa chỉ: adc@adc.org.vn

 

Nhà tài trợ và Đối tác