Phát triển sinh kế và an ninh lương thực


Đăng lúc: 12:05:52 20/05/2016 - Đã Đọc: 1943

Tại Việt Nam, tỷ lệ người nghèo chiếm phần lớn chủ yếu sinh sống ở các khu vực nông thôn, miền núi hẻo lánh. Chính vì vậy, đảm bảo an ninh lương thực đóng vai trò quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo.Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi (ADC) tự hào là một trong những tổ chức phi chính phủ hàng đi đầu ở khu vực miền núi phía Bắc trong hỗ trợ phát triển sinh kế nhằm đảm bảo an ninh lương thực tại các cộng đồng dân tộc thiểu số tại đây. Nhận thức được vai trò ngày một quan trọng của tổ chức phi chính phủ trong việc giải quyết các thách thức mới về công tác xóa đói nghèo.

Trung tâm ADC đã không ngừng nâng cao năng lực của tổ chức để hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo và các cộng đồng dễ bị tổn thương đối mặt với an ninh lương thực và phát triển bền vững. Thông qua các dự án, trung tâm ADC đã hỗ trợ cộng đồng các biện pháp sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp họ sẵn sàng ứng phó và nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Trung tâm ADC luôn đi đầu trong các hoạt động xây dựng năng lực cho các cộng đồng, cấp cơ sở nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực, và vận động chính sách cấp tỉnh. Hiện nay, trung tâm ADC đang tích cực tham gia vào các mạng lưới nhằm xây dựng và hình thành một nền sản xuất lương thực theo chiều sâu để góp phần đảm bảo an ninh lương thực vùng và quốc gia bền vững.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác