Quyết định 49/2016/QĐ-TTg Quy chế quản lý rừng sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Đăng lúc: 11:11:31 10/11/2016 - Đã Đọc: 469
Ngày 01/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất. Theo đó: - Rừng sản xuất được phát triển và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và phương án tổ chức sản xuất kinh doanh của chủ rừng. - Chủ rừng có thể tự đầu tư hoặc liên kết với nhà đầu tư, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để bảo vệ, phát triển và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng trên diện tích đất được nhà nước giao hoặc cho thuê.

- Các biện pháp lâm sinh được áp dụng để phát triển rừng và tổ chức sản xuất, kinh doanh rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng gồm:

+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung;

+ Nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng tự nhiên;

+ Trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng.

Quyết định 49/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Nhà tài trợ và Đối tác