Tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu của người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc


Đăng lúc: 15:05:28 21/05/2016 - Đã Đọc: 610
Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu. Người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá mức độ tổn thương và khả năng ứng phó của người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn từ 7/2009 đến 2/2010. Đối tượng nghiên cứu là 3 nhóm dân tộc thiểu số (Tày, Dao, Hmông) tại 6 thôn bản của hai xã Nam Mẫu và Quảng Khê. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tổn thương khác nhau giữa các dân tộc trong cùng một khu vực nghiên cứu.

Chi tiết tại đây

Nhà tài trợ và Đối tác