Da dạng sinh học; Biến đổi khí hậu và Bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam


Đăng lúc: 15:05:14 21/05/2016 - Đã Đọc: 642
Hệ sinh thái là một trong những đối tượng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Với các nguyên nhân từ mực nước biển dâng, lượng mưa thay đổi và nhiệt độ tăng (những biểu hiện của biến đổi khí hậu) có thể tạo ra những tác động bất lợi tiềm tàng đối với đa dạng sinh học. Do vậy, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu là hai lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ

Chi tiết tại đây

Nhà tài trợ và Đối tác