Khoá tập huấn lần thứ hai về nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu!


Đăng lúc: 19:08:31 31/08/2017 - Đã Đọc: 3902

Khoá tập huấn lần thứ hai về nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu!

Ngày 2 - 9 tháng 9 năm 2017 tại Thái Lan

ADC sẽ tham gia khoá tập huấn lần thứ hai về nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu (CJ FPAR) do Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương về Phụ nữ, Luật pháp và Phát triển (APWLD) tổ chứ. Khóa tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 2 - 9 tháng 9 năm 2017 tại Bangkok and Chiang Mai, Thái Lan.

Khoá tập huấn sẽ là dịp quy tụ của 20 đại diện đến từ 10 tổ chức tham gia chương trình CJ FPAR. Hội thảo sẽ giúp các thành viên tham gia xây dựng kỹ năng và nâng cao năng lực cho những thành viên tham gia chương trình CJ FPAR về khuôn khổ và phương pháp trong nghiên cứu hành động vì sự tham gia của phụ nữ, phân tích dữ liệu và báo cáo. Khóa tập huấn cũng sẽ xây dựng kỹ năng giám sát và đánh giá có sự tham gia cùng với cộng đồng.

Nhà tài trợ và Đối tác