ADC cùng với hơn 50 tổ chức INGO, VNGO tham gia góp ý cho dự thảo nghị định 93 sửa đổi


Đăng lúc: 21:12:54 15/12/2016 - Đã Đọc: 4215
Trong ngày 14/12/2016, đại diện của Trung tâm ADC tham gia cùng với đại diện của hơn 50 tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế đang có hoạt động tại Việt Nam góp ý cho bản dự thảo của Nghị định 93 sửa đổi.

Tại hội thảo, những bất cập của bản dự thảo nghị định thay thế cho nghị định 93 đã được các chuyên gia đến từ Oxfarm, iSEE, Viện chính sách, pháp luật  & Phát triển chia sẻ. ADC cũng như các tổ chức khác có rất nhiều đóng góp về các vấn đề:

·         Quy định về quyền, nghĩa vụ của bên tiếp nhận tài trợ;

·         Quản lý nhà nước đối với việc tiếp nhận sử dụng viện trợ nước ngoài;

·         Quy trình phê duyệt, thẩm định viện trợ

·         Quản lý tài chính.

  Các tổ chức thống nhất nhóm đại diện sẽ chuẩn bị bản dự thảo góp ý một cách đầy đủ và khoa học nhất để gửi đến các tổ chức NGO khác kêu gọi các tổ chức cùng ký vào danh sách các tổ chức đề nghị điều chỉnh bản dự thảo của nghị định 93 sửa đổi theo những kiến nghị được tổng hợp bởi hơn 50 các tổ chức phi chính phủ.

 

ADC là chủ tịch mạng lưới NorthNet cam kết kêu gọi các thành viên của mạng lưới cùng tham gia góp ý bổ sung và ký vào đơn đệ trình gửi đến ban soạn thảo nghị định 93 của chính phủ.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

Nhà tài trợ và Đối tác