"Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học các vùng trồng cà phê tại Việt Nam"


Đăng lúc: 10:03:00 01/03/2021 - Đã Đọc: 155
Dự án "Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học các vùng trồng cà phê tại Việt Nam"

Từ ngày 17/1/2021 đến 22/1/2021, đoàn chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC), Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tiến hành điều tra, đánh giá đa dạng sinh học tại một số vùng trồng Cà Phê tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam, sử dụng bộ công cụ “Biodiversity Performance Tools Coffee for Vietnam”. Quá trình đánh giá đã thu được các thông tin rất hữu ích về mức độ đa dạng sinh học và các thông tin, phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học trong các vùng trồng cà phê khác nhau.

(Một số hình ảnh trong khuôn khổ dự án)

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi đánh giá đa dạng sinh học trong các vùng trồng Cà phê tại Việt nam. Hoạt động thuộc dự án “Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học các vùng trồng Cà phê tại Việt Nam” do Trung tâm ADC phối hợp với công ty 4C tại Đức thực hiện.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác