"Nghiên cứu bảo tồn loài cây Sến Mật tại khu bảo tồn Thần Sa-Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên"


Đăng lúc: 00:01:00 25/01/2021 - Đã Đọc: 225
Dự án “Xây dựng bộ dữ liệu cho loài cây Sến Mật (Madhuca pasquieri (Dubard) H.J. Lam) tại khu bảo tồn Thần Sa-Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên.

Trong tháng 12/2020, nhóm chuyên gia về Bảo tồn đa dạng sinh học của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC), Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tiến hành điều tra, nghiên cứu phân bố của loài cây Sến Mật (Madhuca pasquieri (Dubard) H.J. Lam) – loài cây quý hiếm được xếp cấp VU trong sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN -  tại Khu bảo tồn Thần Sa-Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

 

Qua khảo sát thực địa lần một tại khu bảo tồn, và sử dụng phần mềm QGIS trong giám sát đa dạng sinh học tại thực địa, nhóm nghiên cứu đã bước đầu xác định được phân bố vì định vị trí của 16 cây mẹ trong khu bảo tồn Thần Sa-Phượng Hoàng. Đây là một trong những kết quả khả quan của dự án trong tiến trình bảo tồn và khôi phục loài cây quý hiếm đang bị khai thác quá mức và khả năng tái sinh tự nhiên rất kém tại khu bảo tồn.

Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Xây dựng bộ dữ liệu cho loài cây Sến Mật (Madhuca pasquieri (Dubard) H.J. Lam) tại khu bảo tồn Thần Sa-Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên”. Dự án do quỹ Global Trees Campaigns và Tổ chức FFI Vietnam tài trợ.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác