Tập huấn Sử dụng Công cụ Thẻ ghi điểm cộng đồng


Đăng lúc: 09:11:00 16/11/2018 - Đã Đọc: 379
Trong 2 ngày 13-14/11/2018, ADC và CARE Quốc tế tại Việt Nam đã tổ chức tập huấn về sử dụng công cụ thẻ ghi điểm cộng đồng cho đại diện các nhóm VSLA/LARC tại hai xã Thanh Vận và Mai Lạp.

Là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số - I2I, khóa tập huấn này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả truyền thông của Ban Thông tin truyền thông (BTTT) và xây dựng cơ chế phối hợp cung cấp thông tin hai chiều giữa BTTT và người dân. Tham dự tập huấn có đại diện của 12 nhóm VSLA/LARC xã Thanh Vận và 8 nhóm xã Mai Lạp. 

Thẻ ghi điểm cộng đồng là một công cụ thu thập ý kiến của các thành viên nhóm LARC/VSLA về hoạt động cung cấp thông tin và nêu nhu cầu thông tin của các thành viên tới Ban thông tin truyền thông (Ban TTTT) và chính quyền địa phương. Kết quả tổng hợp thông qua thẻ ghi điểm cộng đồng từ các nhóm LARC/VSLA, giúp Ban TTTT điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Ban đồng thời giúp dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số - I2I” triển khai hoạt động can thiệp phù hợp hơn.

Kết thúc tập huấn, các nhóm đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện công cụ thẻ ghi điểm cộng đồng tại nhóm để thu thập ý kiến của các thành viên nhóm LARC/VSLA

Nhà tài trợ và Đối tác