Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Nhà nước về Bảo tồn nguồn gen Sa mộc dầu


Đăng lúc: 11:01:46 07/01/2018 - Đã Đọc: 597

Ngày 5 tháng 1 năm 2018, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Nhà nước “Khai thác và phát triển nguồn gen Sa mộc dầu tại tỉnh Hà Giang”. Chủ tịch Hội đồng đánh giá là PGS.TS Nguyễn Thế Hùng, phó Hiệu trường.

Nhiệm vụ do TS Hồ Ngọc Sơn, phó trưởng khoa Lâm nghiệp; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nông lâm nghiệp miền núi (ADC) chủ nhiệm, được thực hiện từ 2014-2017 tại tỉnh Hà Giang, thuộc chương trình Quỹ gen của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) còn được gọi là Ngọc am hay Sa mu dầu là loài quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, được ưu tiên bảo tồn theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013. Kết quả của nhiệm vụ đã góp phần bảo tồn được nguồn gen Sa mộc dầu thông qua chọn lọc và công nhận được 30 cây mẹ, xây dựng được 1 ha rừng giống, 3 ha rừng tập trung và 1000 cây phân tán (2ha), xây dựng được 02 hướng dẫn kỹ thuật, 1 tiêu chuẩn cơ sở cây con, đào tạo được 1 thạc sỹ, tham gia đào tạo 1 tiến sĩ, đăng được 7 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. Sau khi xem xét đánh giá báo cáo và các sản phẩm, Hội đồng đã nhất trí là nhiệm vụ đã hoàn thành tốt so với hợp đồng đăng kí. Nhiệm vụ đã tạo tiền đề để xây dựng các dự án bảo tồn phát triển nguồn gen Sa mộc dầu trong tương lai. 

Nhà tài trợ và Đối tác