Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hợp tác hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số thực hiện Sáng kiến giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh Băc Kạn


Đăng lúc: 10:12:06 29/12/2017 - Đã Đọc: 538
Ngày 26/12/2017, ADC tham dự hội nghị "Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số thực hiện Sáng kiến giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh Băc Kạn" do Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo phối hợp với Chương trình Phát triển liên hợp quốc tổ chức tại Bắc Kạn.

Trong những năm vừa qua, ADC đã hoạt động hết sức tích cực trong việc hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số thực hiện các sáng kiến giảm nghèo. Thời gian tới, ADC sẽ nỗ lực​ để triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người dân tộc thiểu số phát triển sinh kế hướng tới giảm nghèo bền vững. 

Một số hình ảnh của hội nghị:

Nhà tài trợ và Đối tác