Tập huấn về Phân tích và Hành động Xã hội (SAA) cho đại diện các nhóm LARC/VSLA


Đăng lúc: 10:12:32 05/12/2017 - Đã Đọc: 604

Từ ngày 28/11/2017 đến 3/12/2017, ADC và CARE Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức 2 khóa tập huấn về Phân tích và Hành động Xã hội (SAA) cho đại diện ban điều phối của 19 tổ nhóm LARC/VSLA của Bắc Kạn và 6 tổ nhóm đến từ Cao Bằng.

Khóa 1 gồm đại diện 12 nhóm LARC/VSLA Bắc Kạn 

Khóa 2 gồm đại diện 7 nhóm LARC/VSLA Bắc Kạn và 6 nhóm Cao Bằng

Phân tích và Hành động Xã hội (SAA) là một trong những mô hình chuyển đổi mối quan hệ giới được xây dựng bởi CARE. Đó là một quá trình thay đổi xã hội do cộng đồng tiến hành, qua đó các cá nhân và cộng đồng khám phá và thách thức các chuẩn mực, niềm tin và thực hành xã hội về giới và tính dục vốn đang định hình cuộc sống của họ. SAA sử dụng các công cụ có sự tham gia - một số do CARE xây dựng và một số do các tổ chức khác xây dựng - để đạt được mục đích dài hạn là nâng quyền cho các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua việc thúc đẩy công bằng giới, cải thiện các chuẩn mực xã hội và quyền lực.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số I2I. Qua hoạt động này, học viên sẽ tự tin và sẵn sàng áp dụng, thực hành những bài học SAA với các thành viên của các nhóm sau khi kết thúc khóa học.

SAA được áp dụng với các bên liên quan khác nhau trong dự án để hiểu, khám phá và thay đổi những vai trò và trách nhiệm của phụ nữ và nam giới đang hạn chế phụ nữ tiếp cận thông tin. Điều này sẽ đạt được bằng cách sử dụng các hoạt động vui với những người tham gia khác nhau trong dự án, bao gồm cả phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số, các cán bộ chính quyền và các tổ chức thực hiện.

Các hoạt động giảng dạy và học tập đều diễn ra trong không khí sôi nổi, ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

 

Nhà tài trợ và Đối tác