Tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng thu thập dữ liệu cho nhóm đồng nghiên cứu


Đăng lúc: 17:12:16 02/12/2017 - Đã Đọc: 461
Từ ngày 8 – 12/ 11/ 2017, trong khuôn khổ của Dự án "Nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu (CJ FPAR)" do APWLD tài trợ, ADC đã tổ chức khóa tập huấn về “biến đổi khí hậu và kỹ năng thu thập dữ liệu cho nhóm đồng nghiên cứu” cho phụ nữ dân tộc Tày tại tỉnh Bắc Kạn.

Tại khóa tập huấn, phụ nữ Tày đã có cơ hội để hiểu rõ hơn về các nguyên nhân, tác động và chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Hơn nữa, thành viên nhóm đồng nghiên cứu – những phụ nữ dân tộc Tày cùng với sự hỗ trợ của ADC đã cùng nhau chia sẻ và học hỏi để nâng cao kỹ năng thu thập dữ liệu về việc phụ nữ Tày đã và đang ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Nhà tài trợ và Đối tác