ADC là Tổ chức Thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình 2017


Đăng lúc: 08:10:34 09/10/2017 - Đã Đọc: 377
Ngày 6/10/2017, đại diện trung tâm ADC - PGĐ Hồ Ngọc Sơn đã tham dự Chương trình Đối tác CSOs - Tăng giá trị và Truyền cảm hứng tổ chức bởi MSD qua sự tài trợ của Irish Aid tại Hà Nội.

Trong giai đoạn này, ADC đã tham gia Chương trình INSPIRING CSOs năm 2017 do MSD và Irish Aid tổ chức. Qua quá trình thẩm định cơ bản về Quản trị tổ chức, Quản lý Chương trình/ Dự án, QL Nhân sự, Quản lý Tài Chính và Truyền thông – Gây quỹ,  ngày 6/10/2017, ADC đã vinh dự cùng với 18 tổ chức xã hội, doanh nghiệp xã hội và tổ chức tài chính vi mô, nhận Chứng nhận Tổ chức Thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình 2017.

Đây là một mốc đánh dấu quan trọng trong sự phát triển tổ chức của ADC, là minh chứng cho một quá trình thực hành minh bạch giải trình trong nhiều năm qua kể từ khi thành lập.

Nhà tài trợ và Đối tác