THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TẬP HUẤN


Đăng lúc: 11:09:46 19/09/2017 - Đã Đọc: 395

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TẬP HUẤN
“Nghiên cứu và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu”

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) trân trọng kính mời các tổ chức/ đơn vị tham dự Hội thảo tập huấn về “Nghiên cứu và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu” sẽ được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên từ ngày 12 – 14/10/2017.
Hội thảo dành cho các thành viên của mạng lưới NorthNet, các tổ chức xã hội dân sự, đại diện chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn và các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF), có mối quan tâm tới kiến thức bản địa và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong hội thảo này, những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu và mối liên hệ giữa tri thức bản địa với thích ứng biến đổi khí hậu cũng như các phương pháp nghiên cứu sẽ được giới thiệu, thảo luận để tăng tính ứng dụng của kiến thức bản địa trong các dự án nghiên cứu về biến đổi khí hậu trong tương lai. Hội thảo cũng đem lại những cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên của mạng lưới NorthNet, các tổ chức xã hội dân sự, đại diện chính quyền địa phương cũng như các nhà nghiên cứu từ TUAF.
Ban tổ chức khuyến khích các đơn vị tham gia có bài trình bày về kinh nghiệm của tổ chức mình trong các chương trình dự án về biến đổi khí hậu.
Vui lòng xác nhận tham dự Hội thảo và đăng ký bài trình bày trước ngày 30/09/2017, qua đường link sau: Vui lòng xác nhận tham dự Hội thảo và đăng ký bài trình bày trước ngày 30/09/2017, qua đường link sau: https://goo.gl/AiFVuW hoặc liên hệ trực tiếp tới Bà Hà Thị Hòa – Email: hoa.ha@adc.org.vn – ĐT: 0967 105 284 hoặc Bà Đồng Thị Linh Chi – Email: chi.dong@adc.org.vn - ĐT: 0981 409 513.
Bài trình bày vui lòng gửi email tới BTC trước ngày 05/10/2017.

Về vấn đề hậu cần, ADC sẽ chi trả toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở cho các đại biểu trong những ngày diễn ra hội thảo. Chi tiết về hậu cần sẽ được gửi tới quý đại biểu trước ngày 5/10/2017.
Thông tin bổ sung có thể tìm thấy trên website của ADC: : http://www.adc.org.vn.

Nhà tài trợ và Đối tác