Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC)


Đăng lúc: 08:08:18 23/08/2016 - Đã Đọc: 623
Biến đổi khí hậu ngày càng trở thành một thách thức lớn đối với sự phát triển. Với mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao tầm ảnh hưởng và mức độ đóng góp của các tổ chức phi chính phủ Việt nam trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã được thành lập ngày 11/09/2008. VNGO&CC được khởi xướng bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Bảo tồn Sinh vật biển (MCD), Trung tâm Phát triển, Đào tạo và Nghiên cứu Môi trường (CERED) và Viện Khoa học Xã hội (ISS).

Tầm nhìn: Những cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương  ở Việt Nam có năng lực và chủ động ứng phó với  biến đổi khí hậu

Sứ mệnh: Tăng cường hiệu quả hoạt động ứng phó với BĐKH thông qua nâng cao năng lực và liên kết các VNGO và các bên liên quan

Nhiệm vụ :

 • Thúc đẩy sự chia sẻ, hợp tác giữa các thành viên mạng lưới để tăng cường hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong việc ứng phó với BĐKH,
 • Đại diện tiếng nói của  các tổ chức thành viên trong các hoạt động tham vấn với các cơ quan quản lý, các đối tác trong nước và quốc tế trong các vấn đề liên quan đến BĐKH ở Việt Nam,
 • Chia sẻ nguồn thông tin về các dự án, chương trình và biện pháp kỹ thuật liên quan tới BĐKH ở Việt Nam.

Ban điều hành

 • Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD): Trưởng Ban Điều hành,
 • Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD): Thành viên
 • Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng và Phát triển (COHED): Thành viên
 • Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
 • Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (DRAGON)

Tổ chức thành viên

Hiện tại đã có 110 tổ chức VNGO/CSO chính thức đăng ký tham gia VNGO&CC trong đó

 • 47 tổ chức có trụ ở miền Bắc (26 ở Hà Nội)
 • 29 tổ chức có trụ sở ở miền Trung
 • 34 tổ chức có trụ sở miền Nam (14 ở Tp.HCM)

Kết quả Hoạt động của VNGO&CC 2008-2013

Một trong những ưu tiên hàng đầu VNGO&CC là tăng cường năng lực cho các thành viên trong mạng lưới. VNGO&CC và Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu (CCWG) đẫ triển khai thành công dự án “Dự án Xây dựng năng lực về biến đổi khí hậu cho các Tổ chức Xã hội Dân sự” dự án do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ. Thông qua dự án này VNGO&CC đã:

 • Xây dựng được các bộ tài liệu đào tạo tập huấn truyền thông về BĐKH
 • Hình thành, duy trì các kênh truyền thông về BĐKH (bản tin, web site)
 • Đào tạo được đội ngũ tập huấn viên về BĐKH
 • Đào tạo cán bộ các tổ chức thành viên các kỹ năng làm việc về BĐKH (nghiên cứu đánh giá, truyền thông, lồng ghép, xây dựng kế hoạch ứng phó với BĐKH)
 • Xây dựng tài liệu về các mô hình ứng phó với BĐKH
 • Đạt được thỏa thuận điều phối hợp trao đổi thông tin với Cục KTTV và BĐKH

Kế hoạch hoạt động của VNGO&CC 2014-2015

Kế thừa những kết quả của giai đoạn 2008-2013, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc (DFAT),  giai đoạn năm 2014-2015  VNGO&CC sẽ tập trung vàoTăng cường vai trò của các VNGO trong các hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu”. Cụ thể các nhóm VNGO&CC ở các vùng miền tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực có liên quan, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác của các thành viên VNGO trong việc thực hiện các hoạt động chung mang tính liên tỉnh, khu vực có liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, đồng thời tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan có liên quan của Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Thông tin chi tiết tại đây

Nhà tài trợ và Đối tác