NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ VỀ CÔNG LÝ KHÍ HẬU 2017- 2018 (CJ-FPAR)


Đăng lúc: 14:05:53 25/05/2017 - Đã Đọc: 268

Nhà tài trợ: Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương về Phụ nữ, Luật pháp và Phát triển (APWLD)

Thời gian thực hiện: 01/2017 - 06/2018

Địa điểm: Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Mục tiêu: Nhằm nâng cao quyền và tiếng nói của người phụ nữ bản địa thông qua việc xây dựng năng lực để họ có thể thực hiện nghiên cứu tại cộng đồng dựa trên bằng chứng, từ đó họ có thể nói lên vấn đề tồn tại trong cộng đồng mình, góp phần quan trọng vào việc vận động chính sách cho công lý khí hậu, nhân quyền và sự phát triển bền vững.

Kết quả mong đợi: Nghiên cứu viên trẻ sẽ  có đủ tự tin và năng lực để thực hiện thành công nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu (CJFPAR) tại cộng đồng. Đồng thời, năng lực của người phụ nữ dân tộcTày sẽ được nâng cao, họ có thể tự tin nêu lên quan điểm và quyết định cảu mình trong việc lựa chọn các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên kiến thức bản địa để đảm bảo sinh kế bền vững được các cơ quan chính quyền địa phương thừa nhận và hỗ trợ.

Hoạt động:

ADC- tổ chức đại diện đến từ Việt Nam cùng 9 tổ chức đại diện cho 9 quốc gia thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ tham gia 3 khóa đào tạo tổ chức bởi APWLD: Khóa đào tạo lần đầu tiên về nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu; Khóa đào tạo thứ 2 về nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu; Khóa đào tạo thứ 3 về những phản ánh và cách tiếp cận để tuyên truyền trong các cuộc đàm phán về khí hậu. ADC (1 cố vấn và 1 nghiên cứu viên) sẽ có được những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho quá trình thực hiện CJ-FPAR tại cộng đồng. Cố vấn của ADC sẽ hỗ trợ nghiên cứu viên trong quá trình làm việc với cộng đồng người dân tộc thiểu số (dân tộc Tày), với các tổ chức xã hội dân sự và những bên liên quan khác để thực hiện nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ về công lý khí hậu và vận động chính sách dựa vào bằng chứng sử dụng những kỹ năng đã được học từ các khóa đào tạo

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác