Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng – Bắc Kạn


Đăng lúc: 15:05:37 20/05/2016 - Đã Đọc: 967
Nhà tài trợ: EU

Thời gian thực hiện: 1999-2004

Địa điển thực hiện : Cao Bằng, Bắc Kạn

Mục tiêu chung của dự án Hợp phần Lâm nghiệp là nhằm nâng cao mức sống và tính bền vững môi trường cho các hộ gia đình nghèo ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Dự án giúp tăng thu nhập của nông dân, bảo vệ rừng, và lưu vực sông.

Trung tâm tham gia tham gia vào các hoạt động như quy hoạch sử dụng đất và phân bổ đất đai, quy hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng, xây dựng vườn ươm của các thôn bản, đầu tư lâm nghiệp như trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, đào tạo và phối kết hợp để nâng cao việc cùng cấp các dịch vụ khuyến lâm.

Nhà tài trợ và Đối tác