Giảm tác động của sản xuất thịt công nghiệp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và chăn nuôi gà di sản quy mô nhỏ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam


Đăng lúc: 14:04:00 11/04/2022 - Đã Đọc: 1274

Nhà tài trợ: Quỹ Tiny Beam

Thời gian: 12 / 2021-08 / 2022

Vị trí: tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang

Ngân sách: 20.000 đô la

Mục tiêu:

1) để xác định gà công nghiệp đang ảnh hưởng như thế nào đến nông dân dân tộc thiểu số quy mô nhỏ, cụ thể là phụ nữ.

2) để xác định cách người chăn nuôi gà quy mô nhỏ áp dụng thành công các thực hành bền vững

và có các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao hơn. Nói chung, ở các nước có thu nhập trung bình nơi sản xuất công nghiệp đang mở rộng nhanh chóng, chúng tôi sẽ xác định các yếu tố cụ thể cho phép người chăn nuôi gà quy mô nhỏ thành công và xác định cách thức hỗ trợ tốt hơn cho những người nông dân và vật nuôi của họ.

3) để xác định xem người chăn nuôi gà quy mô nhỏ ở các nước đang phát triển đã cải thiện như thế nào và / hoặc có thể cải thiện năng suất và sinh kế của họ mà không cần chuyển sang công nghiệp, nông nghiệp.

4) để hạn chế sự thống trị ngày càng tăng của thịt công nghiệp.

5) hỗ trợ ADC trong nhiệm vụ thể chế của mình để vận động cho các chính sách tiến bộ hỗ trợ người dân tộc thiểu số trong NMR của Việt Nam.

Kết quả mong đợi:

- Giải thích được việc gà công nghiệp đang ảnh hưởng như thế nào đến những người chăn nuôi quy mô nhỏ.

- Xác định các chiến lược địa phương được các nông hộ quy mô nhỏ sử dụng để khắc phục (phá vỡ) sự phát triển của khu phức hợp chăn nuôi - công nghiệp.

- Hình thành một lập luận chặt chẽ dựa trên kinh nghiệm địa phương cho thấy sự hỗ trợ của các hộ nông dân quy mô nhỏ góp phần ngăn chặn sự tràn lan của gà công nghiệp.

- Đưa ra bằng chứng về cách hỗ trợ duy trì các hình thức sản xuất bền vững hơn về mặt đạo đức, kinh tế, môi trường và xã hội trong các cộng đồng bị thiệt thòi ở Việt Nam và các LMIC khác.

-Sử dụng các kết quả của dự án này làm bằng chứng trong quá trình vận động hành lang của các nhà hoạch định chính sách và quan chức địa phương và khu vực.

Nhà tài trợ và Đối tác