Biến đối khí hậu


Đăng lúc: 19:05:18 01/05/2016 - Đã Đọc: 4015
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một thách thức lớn đe dọa sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Nơi tập trung sinh sống chủ yếu của người dân tộc thiểu số nghèo sống phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Trung tâm ADC cam kết hỗ trợ các cộng đồng nghèo và các cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng và giảm nhẹ các tác động do BĐKH gây ra. Thông qua các dự án, trung tâm ADC hỗ trợ cộng đồng các biện pháp sinh kế thích ứng với BĐKH, hỗ trợ họ sẵn sàng ứng phó và nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai. Cùng với những can thiệp ở cấp cộng đồng, trung tâm ADC luôn hỗ trợ trong các hoạt động xây dựng năng lực cho các cộng đồng cấp cơ sở nhằm ứng phó với BĐKH như thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa. Hiện nay, trung tâm ADC đang tích cực tham gia vào các mạng lưới về BĐKH để học hỏi và chia sẻ các kinh nghiệm liên quan.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác