Sứ mạng và tầm nhìn


Đăng lúc: 13:05:08 20/05/2016 - Đã Đọc: 420

Sứ mạng

Là một tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hoạt động phi lợi nhuận vì sự phát triển bền vững của cộng đồng người dân các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, ADC được thừa nhận là một tổ chức phi chính phủ hoạt động về nâng cao quyền, tiếp cận và tiếng nói của người dân tộc thiểu số về an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác