Phân tích chuỗi giá trị chuối tây tại Bắc Kạn


Đăng lúc: 16:06:33 13/06/2016 - Đã Đọc: 802
Nghiên cứu này được nhóm nghiên cứu của Trung tâm ADC thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của IRC Consulting và hỗ trợ tài chính của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cảm ơn các ông/bà đại diện của các sở ngành cấp tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện và các Phòng NN, Phòng Dân Tộc, Phòng LĐTBXH, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Công thương huyện CHợ Mới xã Thanh Vận xã Mai Lạp, xã Hòa Mục, đại diện các nông hộ, chủ cửa hàng đã chia sẻ thông tin hữu ích và đóng góp ý kiến cho bản thảo của Báo cáo. Phát hiện trình bày trong Báo cáo này là quan điểm của nhóm tư vấn, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trung tâm ADC, IRC Consulting, của nhà tài trợ, hay bất kỳ một bên liên quan nào khác.

Chi tiết tại đây

Nhà tài trợ và Đối tác