Tài liệu hóa mô hình cây đậu xanh thích ứng hạn


Đăng lúc: 15:05:14 21/05/2016 - Đã Đọc: 778

Thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đối khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.

Chi tiết tại đây

Nhà tài trợ và Đối tác