Tăng cường năng lực thể chế trong thích ứng biến đổi khí hậu của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bắc Kạn


Đăng lúc: 16:05:17 20/05/2016 - Đã Đọc: 3994
Nhà tài trợ: Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 1/2016 – 12/2017

Địa điểm: tỉnh Bắc Kạn

Ngân sách: 150.000 USD

Mục tiêu của dự án: Tăng cường năng lực thể chế trong thích ứng biến đổi khí hậu của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bắc Kạn

Kết quả mục tiêu 1: ADC là một tổ chức phát triển xã hội bền vững, có vị thế và khả năng tạo ảnh hưởng, vì quyền và sự phát triển bền vững của cộng đồng dân tộc thiểu số

Kết quả mục tiêu 2: Các mạng lưới, tổ chức của đồng bào dân tộc thiểu số, đang hợp tác với tổ chức/các mạng lưới của tổ chức, có năng lực, chủ động và tự tin tham gia vào quá trình ra quyết định, phát triển KTXH tại các cấp; và tham gia vào quá trình phát triển năng lực và học hỏi của Tổ chức.

Kết quả mục tiêu 3: Các nhà hoạch định chính sách, hoạch định kế hoạch - hợp tác, tham vấn - với tổ chức, và mạng lưới phát triển xã hội của tổ chức, để giải quyết các vấn đề phát triển hiệu quả, bền vững và đảm bảo quyền của đồng bào dân tộc thiểu số

 

Nhà tài trợ và Đối tác