Người dân tộc thiểu số ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Bắc Kạn


Đăng lúc: 16:05:09 20/05/2016 - Đã Đọc: 3534
Nhà tài trợ: Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện: 1/2013 – 12/2015

Địa điểm: huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Ngân sách: 250.000 USD

Mục tiêu của dự án: Nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số (EM) trong thích ứng với BĐKH tại MNPB; ADC được tỉnh Bắc Kạn công nhận vai trò trong hỗ trợ người dân tộc thiểu số thích ứng với BĐKH

Kết quả chính:

Kết quả chính 1: Các đối tác VNGOs nâng cao năng lực phù hợp với chiến lược của tổ chức mình, tạo được sự ảnh hưởng và được nhìn nhận như là các tổ chức làm việc hiệu quả vì các quyền của người dân tộc thiểu số:

 • ADC được Bộ Tài nguyên Môi trường, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các mạng lưới, tổ chức Phi chính phủ trong và ngoài nước thừa nhận là tổ chức có nhiều kinh nghiệm và có năng lực hỗ trợ cộng đồng ứng phó với BĐKH.
  • Các nghiên cứu, mô hình thích ứng BĐKH của ADC được đánh giá cao và được bộ TNMT tài liệu hóa và sử dụng để VĐCS cấp quốc gia, chia sẻ tại COP 21.
  • ADC là 1 trong những thành viên nòng cốt và có nhiều đóng góp cho mạng lưới VNGO-CC và là một trong những tổ chức đi đầu trong hỗ trợ cộng đồng ứng phó BĐKH.
  • ADC là Chủ tịch mạng lưới NorthNet – mạng lưới các tổ chức phi chính phủ vùng miền núi phía bắc Việt Nam hoạt động vì sự phát triển bền vững của người DTTS, và ADC là đơn vị hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức thuộc mạng lưới về ứng phó BĐKH.
 • ADC được UBND tỉnh Bắc Kạn thừa nhận về năng lực hỗ trợ UBND tỉnh trong lĩnh vực BĐKH và hỗ trợ tỉnh thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của tỉnh giai đoạn 2011-2020 (VD: Các hoạt động tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực về BĐKH cho cán bộ tỉnh, huyện, xã; chia sẻ các thông tin liên quan tới BĐKH với tỉnh Bắc Kạn, Ban chỉ đạo, tổ công tác về BĐKH của tỉnh; Xây dựng các kịch bản và giải pháp ứng phó BĐKH cho tỉnh (nằm trong các nhóm giải pháp, dự án ưu tiên của Kế hoạch hoạt động (KHHĐ) giai đoạn 2011-2020).
  • 50 cán bộ tỉnh, 80 cán bộ huyện, xã và 1200 người dân tại tỉnh Bắc Kạn được hưởng lợi trực tiếp thông qua các hoạt động Nâng cao năng lực toàn diện về ứng phó BĐKH dựa vào cộng đồng và giảm nhẹ Rủi ro thiên tai; ít nhất 100.000 người được hưởng lợi gián tiếp.
  • Hỗ trợ tỉnh bổ sung các giải pháp cho KHHĐ ứng phó BĐKH của tỉnh và thực hiện các giải pháp ưu tiên trong ứng phó BĐKH thuộc KHHĐ.
 • ADC được nhìn nhận là một tổ chức đi đầu trong việc xây dựng các mô hình bằng chứng về sử dụng IK trong ứng phó với BĐKH và Vận động chính sách về BĐKH.
  • Các mô hình sinh kế thích ứng BĐKH sử dụng Kiến thức bản địa của người DTTS được xây dựng dựa vào nhu cầu của cộng đồng và phát huy hiệu quả cao trong thích ứng BĐKH tại tỉnh Bắc Kạn
  • Các mô hình được lồng ghép vào Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của tỉnh như là 1 giải pháp ưu tiên trong thích ứng BĐKH của người DTTS. Kinh nghiệm này được chia sẻ cho Bộ TNMT, mạng lưới VNGO-CC và các tổ chức, cơ quan làm về BĐKH.
  • IK đã được lồng ghép vào Kế hoạch HĐ ứng phó BĐKH của tỉnh Bắc Kạn; Văn bản chỉ đạo sản xuất ngành nông nghiệp như 1 giải pháp ưu tiên được sử dụng trong thích ứng BĐKH của tỉnh Bắc Kạn.

Kết quả chính 2: Các nhóm tổ chức cộng đồng của người dân tộc thiểu số, các mạng lưới và lãnh đạo người DTTS được nâng cao năng lực để có thể cung cấp thông tin một cách có hệ thống cho các quá trình ra quyết định ở các cấp và hưởng lợi từ việc chia sẻ học hỏi trong toàn chương trình nhờ tăng cường liên kết và kết nối mạng lưới với các tổ chức xã hội khác:

Các giải pháp ADC sử dụng để can thiệp nhằm nâng cao năng lực, sự tự tin, tự chủ và quyền, tiếng nói ccho cộng đồng DTTS đã phát huy hiệu quả tối ưu và được cộng đồng, chính quyền địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước, Bộ TNMT và các bên liên quan khác thừa nhận. Các giải pháp này đã được cụ thể hóa bằng các kết quả cụ thể. Cụ thể:

 • 1.200 phụ nữ người DTTS trực tiếp được hưởng lợi qua các hoạt động nâng cao năng lực và nhận thức về ứng phó BĐKH dựa vào cộng đồng (Các lớp tập huấn về BĐKH và thực hành sinh kế thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng).
 • 22 tổ nhóm sinh kế dựa vào cộng đồng (community based organizations – CBOs) được thành lập và do phụ nữ làm chủ tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; Tác động tràn của mô hình này đã tạo ra ảnh hưởng tích cực cho chính quyền địa phương và cộng đồng các địa phương lân cận học tập.
 • 120 phụ nữ DTTS được nâng cao năng lực toàn diện về: Kỹ năng quản lý và phát triển tổ nhóm; Kỹ năng phân tích và lựa chọn giải pháp thích ứng BĐKH; Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục…. và có những đóng góp quan trọng vào tiến trình thu thập bằng chứng và vận động chính sách cấp tỉnh.
 • Phụ nữ DTTS được thừa nhận về năng lực và được nâng cao quyền, tiếng nói và sự tham gia trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Gánh nặng trên đôi vai được gỡ bỏ, trẻ em được đi học đầy đủ, gia đình êm ấm, xã hội phát triển.
 • “Cộng đồng chủ động hỗ trợ cộng đồng ứng phó BĐKH” là slogan của các tổ nhóm và điều đó minh chứng cho sự tự tin, năng lực của phụ nữ DTTS, các tổ nhóm CBOs nữ trong việc hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực và ứng phó với BĐKH. Đại diện các tổ nhóm đã có các khuyến nghị chính sách gửi lên chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh, các đề xuất này được đánh giá cao và được lồng ghép vào kế hoạch phát triển KTXH của địa phương (05 đề xuất được thực hiện). Các tổ nhóm cũng đã tài liệu hóa các kinh nghiệm, bài học sinh kế trong thích ứng BĐKH và gửi tới các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các nội dung này đã được đưa vào các tài liệu truyền thông của ngành Nông nghiệp tỉnh nhằm quảng bá rộng rãi về hiệu quả của các sinh kế thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng.
 • Chính quyền địa phương đã dần thay đổi nhận thức trong việc đưa ra các quyết định sinh kế và trao quyền quyết định sinh kế cho cộng đồng thông qua việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ theo đề xuất của cộng đồng nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH.

Kết quả chính 3: Các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác ngày càng được tiếp cận kịp thời hơn với các bằng chứng chính xác, phù hợp để có thể cải thiện hiệu quả của các hoạt động phát triển cho các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo nhất, khó khăn nhất:

 • Các mô hình bằng chứng được chính quyền địa phương, người dân và các cơ quan, tổ chức quan tâm và chủ động nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
 • Các bằng chứng điển hình đã được thu thập, tài liệu hóa và gửi tới các nhà lập sách. Các mô hình này nhận được rất nhiều sự quan tâm và đánh giá cao từ các cơ quan, tổ chức và IK nhận được sự quan tâm từ các nhà lập sách. Các tổ chức INGOs, VNGOs tổ chức đã chủ động đề nghị ADC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thu thập các bằng chứng này.
 • Các nhà lập sách tỉnh Bắc Kạn đã thay đổi quan điểm về việc lấy ý kiến đánh giá của người dân cho việc xây dựng, thực hiện các chương trình giảm nghèo sau khi được tiếp cận thêm các bằng chứng liên quan tới người DTTS, trong đó bao gồm vấn đề KTBĐ.
 • IK trong ứng phó BĐKH và giảm nhẹ Rủi ro thiên tai được các nhà lập sách quan tâm và bổ sung vào KHHĐ ứng phó BĐKH tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020; IK được lồng ghép vào Văn bản chỉ đạo sản xuất ngành Nông nghiệp của tỉnh Bắc Cạn năm 2015-2016.
 • 01 Bộ Tài liệu hóa về Quy trình xác định IK trong ứng phó với BĐKH được hoàn thiện và chia sẻ rộng rãi.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác