Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và Biến đổi khí hậu (ANCP)/ (PANDCCP)


Đăng lúc: 16:05:20 20/05/2016 - Đã Đọc: 2730
Nhà tài trợ: Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 6/2011-6/2013

Địa điểm: xã Thanh Vận, xã Mai Lạp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Ngân sách: 100.000 USD

Mục tiêu: Giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng đồng này thiết lập các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên kiến thức bản địa và những kinh nghiệm sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết quả chính:

Kết quả 1: Nâng cao năng lực cho đội ngũ truyền thông viên về BĐKH ở hai xã, 1 huyện của tỉnh Bắc Kạn. Nâng cao nhận thức của người dân về BĐKH và giảm nhẹ RRTT thông qua những hoạt động truyền thông được tiến hành tại địa phương

  • Xây dựng được đội ngũ truyền thông viên về BĐKH gồm có 28 thành viên là cán bộ chuyên môn các sở, cán bộ chuyên môn huyện Chợ Mới, cán bộ xã và truyền thông trực tiếp cho cộng đồng tại hai xã Thanh Vận và Mai Lạp vào tháng 1/2013 (980 hộ dân được nâng cao năng lực về BĐKH, phòng chống RRTT).
  • Xây dựng được bộ tài liệu về Truyền thông phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi được sở NN và PTNT Bắc Kạn phê duyệt và đưa vào lưu hành trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 1/2013.
  • Tập huấn nâng cao năng lực về BĐKH và kỹ năng lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển KTXH của địa phương cho cán bộ các phòng ban huyện Chợ Mới , cán bộ hai xã Thanh Vận và Mai Lạp; Tập huấn về BĐKH và kỹ năng truyền thông cho cán bộ giáo viên cấp I-II của hai xã, tập huấn kỹ năng mềm cho các cán bộ chi hội, hội phụ nữ hai xã và tổ chức 02 buổi truyền thông ngoại khóa: Thi vẽ tranh và hùng biện về BĐKH cho các em học sinh cấp I-II của hai xã.

Kết quả 2: Năng lực thích ứng BĐKH của người dân được nâng cao dựa trên việc xây dựng  các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng BĐKH

  • Tiếp tục phát triển và nhân rộng 03 mô hình sản xuất Nông nghiệp thích ứng BĐKH hiện có: Mô hình Gừng, cây dược liệu xen Chuối trên đất dốc thích ứng hạn; Khoai tây thích ứng rét; Mô hình Đậu xanh thích ứng hạn. Các hộ dân tham gia mô hình nhân rộng được dự án hỗ trợ phân bón, giống theo quy định và các lớp tập huấn kỹ thuật theo từng giai đoạn .Các mô hình nhân rộng cho hiệu quả cao và người dân và chính quyền địa phương đã có những định hướng cơ cấu cây trồng phù hợp với từng điều kiện của địa phương.
  • Xây dựng thêm 3 mô hình sản xuất Nông nghiệp thích ứng BĐKH mới: Mô hình chăn nuôi thích ứng rét; Mô hình vườn đồi và mô hình Cây Dong riềng thích ứng hạn. Các hộ dân tham gia xây dựng mô hình được dự án hỗ trợ giống, phân bón, các loại vật liệu cần thiết để xây dựng mô hình. Mùa rét 2012-2013, trên địa bàn hai xã không có con gia súc nào bị chết rét.

Kết quả 3: Một vài chính sách của địa phương được cân nhắc nhằm hỗ trợ cho người dân về sản xuất nông nghiệp thích ứng BĐKH và giảm nhẹ RRTT

  • Hỗ trợ nhóm nông dân nòng cốt trong việc vận động kết hợp CCA and DRR vào Kế hoạch phát triển KTXH của địa phương.
  • Vấn đề ứng phó BĐKH đã được các ban ngành địa phương quan tâm. Qua những thành công mà dự án mang lại, vấn đề BĐKH đã được lồng ghép vào SEDPs của hai xã được thể hiện trong: Kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế xã hội xã Thanh Vận và Mai Lạp. Các tiêu chí ứng phó BĐKH đã được nêu chi tiết cho các ban ngành liên quan và đưa vào Đề án xây dựng Nông thôn mới của hai xã.
  • UBND huyện Chợ Mới và các phòng ban chuyên môn đã có phương hướng chỉ đạo lồng ghép BĐKH vào SEDPs của huyện và các phòng chuyên môn (phòng Nông nghiệp) đã có định hướng lồng ghép BĐKH vào các chương trình phát triển của ngành.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác