Quản lý bền vững đất rừng ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao tại tỉnh Bắc Kạn


Đăng lúc: 16:05:37 20/05/2016 - Đã Đọc: 2768
Nhà tài trợ: Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2010 - 2012

Địa điểm: xã Thanh Vận, xã Mai Lạp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Ngân sách 180.000 usd

Mục tiêu của dự án là: Nâng cao năng lực và quyền tiếp cận rừng và đất rừng, tạo ra những tác động tích cực đến việc  quản lý đất rừng, bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển các kỹ năng phù hợp cho việc cải thiện sinh kế bền vững của nhóm đồng bào dân tộc thiểu số chịu thiệt thòi sống dựa vào rừng ở 2 xã của tỉnh  Bắc Kạn.

Kết quả chính:

Cộng đồng dân tộc thiểu số có quyền hợp pháp và bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên:

  • 889 hộ gia đình chiếm 92,79% được tăng cường khả năng tiếp cận tới nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững thông qua việc họ được hỗ trợ  công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lâm nghiệp trong giai đoạn 2010-2012 với kết quả 3081 hồ sơ đất lâm nghiệp của 889 hộ gia đình  với diện tích 4129,5 ha (đang được lập hồ sơ lưu trữ và chuẩn bị bàn giao 3081 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân)
  • Tăng cường khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững cho 245 hộ gia đình thông qua việc 245 hộ được tập huấn và chăm sóc có hiệu quả 95,6 ha rừng trồng sau khi được cấp sổ đỏ từ cây con họ tự sản xuất

Cộng đồng dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực để quản lý bền vững và sử dụng hiệu quản tài nguyên thiên nhiên:

  • Tăng cường khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững cho 316 hộ gia đình thông qua việc Nâng cao nhận thức và năng lực cho 316 hộ gia đình về kỹ thuật làm vườn ươm để  xây dựng 30 vườn ươm và xuất vườn được 27 vạn cây con.
  • 250 hộ gia đình được tăng cường khả năng tiếp cận bền vững tới nguồn tài nguyên thiên nhiên và tăng thu nhập thông qua canh tác chuối trên đất dốc (tăng thu nhập trung bình 3-5 triệu đồng/hộ/năm) với sự hỗ trợ của dự án và chương trình 135
  • 38 người (11cán bộ xã, 27 đại diện người dân, 25 nam, 13 nữ, 6 kinh, 2 Dao, 30 người Tày) được nâng cao năng lực và cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra mối quan tâm của mình vào bản đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2012 của xã, trong hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động dự án năm 2012

Các tổ chức dựa vào cộng đồng được xây dựng/thành lập nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên:

  • 1 CBO về nuôi ong tại xã Thanh Vận, 1 CBO về nuôi ong tại Mai Lạp tiếp tục hoạt động bước đầu có hiệu quả để hỗ trợ người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế và tăng cường khả năng tiếp cận bền vững tới rừng của EM thông qua việc ong lấy nguồn phấn hoa từ rừng được chính quyền đánh giá cao trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và cuối năm của UBND và báo cáo quý của hội phụ nữ, báo cáo định kỳ của hội đồng nhân dân xã
  • 2 CBO nuôi gà ta với 19 thành viên nữ người Dao là những hộ nghèo, hộ không có hoặc ít có đất ruộng/rừng vận hành nhóm có hiệu quả giúp giảm tác động vào rừng
  • Tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ 30 nhóm sở thích làm vườn ươm cây lâm nghiệp sản xuất cây giống lâm nghiệp tại địa phương phục vụ diện tích đất được giao.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác