Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rừng (2006-2009)


Đăng lúc: 16:05:18 20/05/2016 - Đã Đọc: 996
Nhà tài trợ: Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 1/2006-12/2009

Địa điểm: xã Xuân Lạc, xã Bản Thi huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ngân sách: 297.032 usd

Mục tiêu của dự án là: Các cộng đồng nghèo, sống dựa vào tài nguyên rừng tại hai xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được nâng cao năng lực để quản lý rừng được gia một cách bền vững và cùng chia sẻ chi phí và lợi nhuận một cách bền vững.

Kết quả chính

Thiết lập được các hệ thống quản lý rừng:

  • 6 Nhóm sử dụng Rừng được thành lập và hoạt động
  • 57% người nghèo và 52 % phụ nữ là thành viên của Nhóm sử dụng Rừng.

Quy hoạch sử dụng và giao đất rừng:

  • 1500 ha đất rừng được giao cho cộng đồng.

Triển khai và xây dựng năng lực:

  • 300 người dân được tập huấn về quyền lợi và nghĩa vụ của người sủ dụng rừng

Giới thiệu các hoạt động tạo thu nhập:

  • Có 580 hộ gia đình được tham gia vào các hoạt động nâng cao thu nhập
  • 30%là phụ nữ trong số người tham gia các khóa đào tạo

Nhân rộng và đóng góp ý kiến về chính sách:

  • Có 20 xã và thị trấn áp dụng hướng dẫn do Dự án xây dựng
  • 4 ấn phẩm về các hướng dẫn và bào học kinh nghiệm của Dự án được xất bản.

Giám sát và đánh giá:

  • 60 người dân tham gia vào hoạt động giám sát.
  • 19 câu chuyện tiêu biểu nhất về sự thay đổi từ khi có dự án của người dân đã được lựa chọn để chỉ ra kết quả và tác động từ các hoạt động của dự án tính tới thời điểm này. Những câu chuyện này cũng đề cập nhiều tới sự thay đổi tích cực trong việc nâng cao năng lực, nâng cao đời sống, nâng cao nhận thức giới, quyền sử dụng đất và rừng v.v

Nhà tài trợ và Đối tác