Dự án "Giảm tác động của sản xuất thịt công nghiệp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và chăn nuôi gà di sản quy mô nhỏ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam"- Tiny Beam


Đăng lúc: 11:05:00 09/05/2022 - Đã Đọc: 600

Sau một thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tất cả các hoạt động của người dân đã trở lại trạng thái bình thường mới. Mới đây, Trung tâm ADC đã có chuyến công tác tại 2 xã Ôn Lương và Minh Lập thuộc 2 huyện Phú Lương và Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm điều tra, đánh giá đầu vào trong khuôn khổ dự án "Giảm tác động của sản xuất thịt công nghiệp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và chăn nuôi gà di sản quy mô nhỏ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam", được tài trợ bởi quỹ Tiny Beam.

Nhà tài trợ và Đối tác