Tổng kết công tác đào tạo nghề của Trung tâm ADC giai đoạn 2017-2021


Đăng lúc: 11:02:00 22/02/2022 - Đã Đọc: 1072

Căn cứ Quyết định số: 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án: “ Đào tạo nghề cho lao động Nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án: “ Đào tạo nghề cho lao động Nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ vào thực tiễn nhu cầu kiến thức và được đào tạo nghề nghiệp đặc biệt là kỹ thuật trong nông nghiệp của người dân. Trung tâm nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi (ADC)- Trực thuộc trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên chịu trách nhiệm tuyển sinh và đào tạo dạy nghề cho đối tượng là người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể:

- Công tác tuyển sinh: Từ ngày 01/01/2017 đến 20/9/2021, đã tuyển sinh được với tổng số 580 học viên

- Cơ sở vật chất:

+ Số phòng học lý thuyết: 04

+ Mô hình thực hành: 8.000 m2 nhà kính nhà lưới CNC phục vụ đào tạo nghề

- Đội ngũ giáo viên: 14 giáo viên bao gồm 5 Thạc sỹ và 9 Tiến sỹ với chuyên môn cao trong lĩnh vực chăn nuôi thú y và trồng trọt

- Kết quả: 580/580 học viên được cấp bằng. Trong đó:

+ Tổng số người học nghề dự kiểm tra, thi tốt nghiệp: 124 người. Trong đó, trình độ sơ cấp 94 người; đào tạo thường xuyên: 30 người.

+ Tổng số người được công nhận tốt nghiệp: 124 người. Trong đó, trình độ sơ cấp 94 người; đào tạo thường xuyên: 30 người.

Năm 2020:

+ Tổng số người học nghề dự kiểm tra, thi tốt nghiệp: 456 người. Trong đó, trình độ sơ cấp 201 người; đào tạo thường xuyên: 255 người.

+ Tổng số người được công nhận tốt nghiệp: 456 người. Trong đó, trình độ sơ cấp 201 người; đào tạo thường xuyên: 255 người.

 

Kết quả giải quyết việc làm sau đào tạo nghề

Đánh giá công tác giải quyết việc làm sau đào tạo nghề nghiệp, hiệu quả sau đào tạo nghề, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh sau khóa học, tỷ lệ học sinh có việc làm/tổng số tốt nghiệp.

  Số người có việc làm sau tốt nghiệp là 580/580. Trong đó:

- Năm 2017: chưa đăng kí đào tạo

- Năm 2018: chưa đăng kí đào tạo

- Đến ngày 28/9/2021:

+ Có việc làm sau tốt nghiệp: 580  người; trong đó:  ĐTTX   là  285  người., đào tạo nghề sơ cấp là 295 người

- Đánh giá công tác giải quyết việc làm sau đào tạo nghề, hiệu quả sau đào tạo nghề, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên sau khóa học

- Năm 2019

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi  đã đào tạo 01 lớp nghề thường xuyên “Trồng rau an toàn” tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ. Các học viên sau khi được đào tạo đều đã tham gia vào sản xuất rau an toàn tại địa phương và đây là nguồn nhân lực chính trong Công ty Nam Hòa Xanh và HTX rau an toàn Nam Hòa sẽ được thành lập trong thời gian tới.

+ Học viên lớp nghề sơ cấp “Trồng rau Công nghệ cao” tại Dương Thành các học viên tham gia HTX rau củ quả an toàn Dương Thành

Học viên các lớp nghề khác sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trở về địa phương tham gia lao động sản xuất tại gia đình hoặc tự tạo việc làm

- Năm 2020

Năm 2020 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi  đã đào tạo 07 lớp nghề thường xuyên bao gồm những nghề sau: Trồng rau an toàn 4 lớp, 1 lớp trồng cây có múi, 01 lớp trồng hoa lan, 01 lớp chăn nuôi gà, lơn hữu cơ.

07 lớp sơ cấp nghề gồm: 05 lớp đào tạo Giám đốc HTX, 01 lớp trồng rau công nghệ cao, 01 lớp sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

+ Học viên các lớp nghề sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trở về địa phương tham gia lao động sản xuất tại gia đình hoặc tự tạo việc làm.

Trong những năm vừa qua, công tác đào tạo nghề của Trung tâm phát triển nông lâm nghiệp miền núi đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nhà trường cũng như các cán bộ trung tâm ADC cũng đã lên kế hoạch cho những năm tiếp theo với mục tiêu đào tạo và dạy nghề được cho nhiều học viên với chất lượng đầu ra cao cũng như tạo công ăn việc làm cho bà con.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác