"Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển hệ thống thị trường gạo đặc sản tại tỉnh Sơn La (WE4EM)"


Đăng lúc: 17:03:00 03/03/2021 - Đã Đọc: 2124

Nhà tài trợ: DFAT/COWATERSOGEMA thông qua chương trình GREAT

Thời gian thực hiện: 2019-2021

Địa điểm: Tỉnh Sơn La

Ngân sách: 9,087,903,118 VND

Mục tiêu chung:

Ít nhất 350 hộ hưởng lợi trong chuỗi gạo đặc sản tại huyện Vân Hồ gia tăng thu nhập và việc làm. Từ đó, tạo cơ sở để phát triển thêm các vùng gạo đặc sản của tỉnh Sơn La (Mường Chanh, Mường Và; Phù Yên)

Có ít nhất 80% của 350 hộ (490 Phụ nữ) tham gia vào chuỗi giá trị gạo tại Vân Hồ tăng tự tin, tự chủ và vai trò ra quyết định trong gia đình, cộng đồng, có nhiều cơ hội làm việc bên ngoài và tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường

Kết quả mong đợi và các hoạt động chính:

Kết quả 1:  Ít nhất 350 hộ (490 phụ nữ) hưởng lợi trong chuỗi gạo đặc sản tại huyện Vân Hồ gia tăng thu nhập

Kết quả 2: Phụ nữ được tạo việc làm thông qua chuỗi gạo đặc sản tại huyện Vân Hồ

Kết quả 3: Ít nhất 80% của 350 hộ (490 Phụ nữ) tham gia vào chuỗi giá trị gạo tại Vân Hồ tăng tự tin, tự chủ, vai trò ra quyết định trong gia đình, cộng đồng, có nhiều cơ hội làm việc bên ngoài và tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các chính sách địa phương. 

(Một số hình ảnh trong khuôn khổ dự án)

Nhà tài trợ và Đối tác